Apie
organizaciją

Lietuvos skautų sąjunga panaikinta 1940 m., atkurta 1989 m.

Lietuvos skautų sąjunga, — seniausia skautų organizacija Lietuvoje, buvo įkurta 1930 metais. Sakoma, kad ji buvo įkurta daug anksčiau – 1918 m., tačiau tada tebuvo įkurtos organizacijos užuomazgos – Petro Jurgėlos-Jurgelevičiaus, kuris spalio 1d. Vilniuje įsteigė pirmąją skiltį, o lapkričio 1d. – pirmąją draugovę, kitaip tariant, tiesiog skautų vienetus. 1922 m. įvyko pirmasis Lietuvos skautininkų suvažiavimas, kurio metu įkurta pirmoji organizacija – Lietuvos skautų asociacija (LSA). Galima būtų teigti, kad ši data ir yra Lietuvos skautų sąjungos įkūrimo metai, nes 1930-aisiais, išleidus Lietuvos skautų sąjungos įstatymą, ta pati LSA ir kitos veikusios organizacijos tiesiog buvo suvienytos po nauju pavadinimu. 1940 m. Rusijai okupavus Lietuvą, buvo panaikinta Lietuvos skautų sąjunga, o atkurta 1988 m. Vilniuje. Šiuo metu Lietuvos skautų sąjunga vienija per 1000 skautų visuose Lietuvos regionuose.

Mūsų veikla

2017 Brazuole (12)

Savanorystė

2017 Brazuole (5)

Ugdymas

2017 Brazuole (7)

Amžiaus grupės

2017 Brazuole (16)

Dokumentai

activities-5

Istorija

2016 vasaros stovykla (4)

Vieno asmens skirti 2 % nuo vidutinio darbo užmokesčio mums atitinka 15 kg grikių arba sočią vakarienę visam tuntui

Parama

2%

Dokumentai

files-1614223_1920

Struktūra

activities-8

MŪSŲ VIENETAI

  • Vilniaus Pilies tuntas

  • Lietuvos skautų sąjungos Vilniaus Pilies tuntas, dažnai žinomas akronimu LSS VPT arba tiesiog VPT. Lietuvos skautų sąjungos narių klanas Vilniuje: LDK Birutės draugovė, Geležinio Vilko draugovė, "Vilnios" vyr. skaučių židinys, "Užupio" skautų vyčių būrelis ir Ypatingasis paramos elementas. Visi po viena vėliava. 1989 m. įkurtas, 2003 m. vasaro 13-ąją atkurtas Lietuvos skautų sąjungos vienetas. Tiksliau, klanas.

MŪSŲ VIENETAI

  • Jonavos Slėnio tuntas

  • Tai vienas iš keturių Lietuvos skautų sąjungos tuntų, vienintelis Jonavoje. Nuo pat 2012m. lapkričio 11-osios, kai Jonavos Slėnio tuntas dar tebuvo LDK Algirdo draugovė, augome kartu su juo ir šiandieną džiaugiamės turėdami stiprią skautišką šeimą. Čia mūsų namai, čia kurstome savo širdyse skautišką ugnį , čia vis nenustojame budėti.

Skautiškos asmenybės

LEADER VOLUNTEER

Dale Kuznetz

A New York State certified teacher, Dale has been helping children reach their potentials for more than 20 years. Dale provides the amazing nurturing leadership found at Camp Tioga.

DIRECTOR

Ron Kuznetz

Ron has been a camp director for over 30 years. Ron is a former athlete and marathon runner, and was a participant in NASA’s Teacher in Space program.

LEADER VOLUNTEER

Mike Wagenberg

A graduate of the University of Michigan’s School of Natural Resources and Environment, Mike specializes in all outdoor and adventure activities at Camp.

LEADER TEACHER

Neil Gould

Neil supports student success, build the school student’s capacity to improve. His commitment now is creating an environment where children will thrive.

Suprask kas esi
ir ką gali padaryti.