Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas ir Padėkos vakaras

Gerbiami Lietuvos skautų sąjungos nariai,

Kviečiame Jus į eilinį Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimą, kuris įvyks š. m. kovo š. m. kovo 30 d. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje (Maironio g. 6, Vilnius). Po Suvažiavimo vyks savanorių Padėkos vakaras, kurio metu bus įteikiami Lietuvos skautų sąjungos garbės ženklai – ordinai nusipelniusiems organizacijos nariams.

Vyriausioji skautininkė
Dalia Trapinskienė