Mūsų veikla

Skautybė yra žmogaus lavinimas ir ugdymas skautų įkūrėjo lordo Robert‘o Baden-Powell‘io nustatytais metodais. Skautavimas – tai ne būrelis, užklasinė veikla ar panašiai. Skautavimas yra gyvenimo būdas ir dar giliau.

Kaip apibūdinti skautų veiklą? Jie gyvena taip, kad įgyvendintų savo šūkį Dievui, Tėvynei ir Artimui. O tam padaryti skautų įkūrėjas nustatė labai originalų būdą, kuris ypač traukia jaunimą, ne išimtis ir vyresni žmonės.

Gyvenimas po atviru dangumi, fizinis ir dvasinis savęs ugdymas, stovyklos, žygiai, iškylos – tai yra esminė skautų veikla. Kariuomenės principu sudaryta vienetų, vadovavimo, rangų sistema.

Skautybės ideologinė esmė yra nusakyta šūkio Dievui, Tėvynei ir Artimui, pošūkio Budėk, dešimties Skautų Įstatų ir dešimties Įsakymų.

Mūsų veikla

2017 Brazuole (12)

Savanorystė

2017 Brazuole (5)

Ugdymas

2017 Brazuole (7)

Amžiaus grupės

2017 Brazuole (16)

Dokumentai

activities-5

Istorija

2016 vasaros stovykla (4)